Το ΠΜΣ έχει ως αφετηρία τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, με βασική παράμετρο την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στο ευρύτερο πλαίσιο του διεθνούς κοινωνικού, οικονομικού, θεσμικού, πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, καθώς και τη σύγχρονη επιστημονική, τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα ολοένα εμφανιζόμενα ζητήματα και τις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης, υψηλού επιπέδου, σε σύγχρονα ζητήματα και θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή των απαραίτητων, πλέον, γνώσεων και δεξιοτήτων για την επιτυχή ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικότητας βασισμένη στην τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέροντας παράλληλα το βέλτιστο συνδυασμό τεχνικών και διοικητικών γνώσεων, αλλά και γνώσεων μάρκετινγκ, διαμορφώνοντας την ταυτότητα ενός αποφοίτου που θα είναι ικανός να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων, τόσο στο χώρο των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας όσο και του ψηφιακού μάρκετινγκ.