Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ (1000 ευρώ με την έναρξη του Α΄ εξαμήνου και 750 ευρώ με την έναρξη του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου).