Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται:

  1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
  2. Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).
  3. Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του ΠΔΜ.
  4. Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητής το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Σ.Ε.Α.Β.).
  5. Υγειονομική περίθαλψη (εφόσον δεν έχουν άλλη ασφάλιση).

 

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρακολουθούν τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών.
  • Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
  • Να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.