1o Εξάμηνο

Εξάμηνο: 1ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση του ρόλου και της επίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων μοντέλων διοίκησης της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρείν. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται, μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies), μία σειρά από πληροφοριακά συστήματα και επιχειρησιακές εφαρμογές που υιοθετούνται στο πλαίσιο της «διευρυμένης» ή αλλιώς «ψηφιακής επιχείρησης», όπως: τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), τα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM), τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) και τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (KWS). Ακόμη αναμένεται να παρουσιαστούν και να χρησιμοποιηθούν βασικές λειτουργικές μονάδες των δημοφιλέστερων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων – επιχειρησιακές εφαρμογών, των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) ή/ και των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), σε εργαστηριακό επίπεδο.

Τέλος, αναμένεται να προσεγγιστεί ολιστικά η σημαντικότητα των δεδομένων και των πληροφοριών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Για την πληρέστερη κατανόησή τους αναμένεται να εξεταστούν οι λύσεις που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας νέφους Google Analytics..

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των ΤΠΕ και των πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 2. Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες και τα κύρια χαρακτηριστικά των σημαντικότερων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρησιακών εφαρμογών.
 3. Αξιολογούν την ποιότητα και τις δυνατότητες των ΤΠΕ σε μία επιχείρηση/ οργανισμό.
 4. Γνωρίζουν την τεχνολογική υποδομή των σύγχρονων πληροφοριακών λύσεων.
 5. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των δεδομένων και της πληροφορίας στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 6. Εφαρμόζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις βασικές λειτουργικές μονάδες των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM).
 7. Εφαρμόζουν τις παρεχόμενες λειτουργίες των Google Analytics ώστε να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες για την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα στο σύγχρονο επιχειρείν.
 • Παγκόσμιο η-επιχειρείν και συνεργασία.
 • Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα.
 • Ηθικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα .
 • Υποδομή της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας.
 • Επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας και σχέσεων με τους πελάτες.
 • Βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της διαχείρισης των γνώσεων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων.
 • Σημαντικότητα δεδομένων και πληροφοριών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Πρακτική εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων και εξαγωγής πληροφορικών με Google Analytics.
 • Πρακτική εφαρμογή σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και δημοφιλείς επιχειρησιακές λύσεις.

Εξάμηνο: 1ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Το ψηφιακό marketing και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μίγματος marketing των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.  Στόχος του μαθήματος είναι να  αναπτύξει τις ψηφιακές ικανότητες των φοιτητών στην χρήση των νέων αυτών μέσων και να τους εξοικειώσει με τις μεθόδους τα εργαλεία και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στο marketing και την επικοινωνία.

Το μάθημα δομείται σε 2 βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές έννοιες του marketing και της συμπεριφοράς καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλα και τα κύρια επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακού και social media marketing, οπως affiliate marketing, viral marketing, personalisation, content marketing και Search Engine Optimization (SEO), τιμολόγηση, διαχείριση πολλαπλών καναλιών διανομής και διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες-κοινότητα. Στη δεύτερη ενότητα το ενδιαφέρον του μαθήματος επικεντρώνεται στη σημασία και τη χρήση των εργαλείων του ψηφιακού marketing όπως το Google AdWords, το Facebook ads, το email marketing, και τη χρήση του YouTube ως κανάλι επικοινωνίας, και την παραγωγή σχετικού υλικού. Και στις δύο ενότητες δίνεται έμφαση στην χρήση των κινητών συσκευών τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αντιλαμβάνονται τη σημασία και τον ρόλο του ψηφιακού marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα πλαίσια του ολιστικού marketing της επιχείρησης/οργανισμού
 2. Διαχειρίζονται σχέσεις με πελάτες και κοινότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Αναλύουν και να σχεδιάζουν δράσεις και εφαρμογές ψηφιακού και social media marketing στα πλαίσια μιας επιχείρησης/οργανισμού
 4. Δημιουργούν υλικό για χρήση στο ψηφιακό περιβάλλον και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας επιχείρησης/οργανισμού
 5. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε ψηφιακό περιβάλλον με την χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών εργαλείων.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στο marketing και το ψηφιακό marketing
 • Συμπεριφορά καταναλωτή και η σημασία της κοινότητας στο ψηφιακό περιβάλλον.
 • Επιχειρηματικά μοντέλα marketing: affiliate marketing, viral marketing, crowdsourcing, advergaming – gamification.
 • Content marketing και Search Engine Optimization.
 • Θέματα marketing mix στο ψηφιακό περιβάλλον. Τιμολόγηση, κανάλια διανομής.
 • Σχεδιασμός καμπάνιας προβολής Ι  : Google Adwords
 • Σχεδιασμός καμπάνιας προβολής ΙΙ : Facebook Ads και Instagram.
 • Σχεδιασμός καμπάνιας προβολής ΙΙΙ: YouΤube.
 • Email Marketing
 • Μελέτες Περιπτώσεων – Project

Εξάμηνο: 1ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση, κατανόηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, αναλύονται και αναπτύσσονται εφαρμογές στο διαδίκτυο, τόσο από την πλευρά του πελάτη (client) – με χρήση HTML, CSS, Javascript, και jQuery -, όσο και από την πλευρά του διακομιστή, με PHP. Επιπλέον, μελετώνται μέθοδοι διασύνδεσης των εφαρμογών με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, SQL. Ειδική μέριμνα αναμένεται να δοθεί στη δυνατότητα υλοποίησης εφαρμογών για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων – υποστήριξη email marketing – και κινητών συσκευών.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Επιλέγουν τις κατάλληλες προγραμματιστικές λύσεις για την υποστήριξη των διαδικτυακών τους εφαρμογών.
 2. Προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ιστοτόπου.
 3. Αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες.
 4. Αναπτύσσουν εφαρμογές για κινητές συσκευές.
 5. Αναπτύσσουν εφαρμογές υιοθετώντας σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό.
 • Η γλώσσα HTML: δομικά στοιχεία και παραδείγματα μορφοποίησης κειμένου
 • Διαμόρφωση σελίδων με CSS (Cascading Style Sheets).
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με JavaScript και HTML (Σύνταξη της JavaScript, μεταβλητές, αντικείμενα, πίνακες, τελεστές, έλεγχος).
 • Συμβάντα και προγραμματισμός (event-oriented programming).
 • Βασικά αντικείμενα της Javascript.
 • Φόρμες.
 • Εισαγωγή στην PHP (server-side scripting).
 • Βασικά στοιχεία της PHP (εντολές ελέγχου, επανάληψης).
 • Αποστολή δεδομένων από φόρμες σε σενάρια PHP.
 • Global variables. Δυναμικές τοποθεσίες ιστού.
 • Διαχείριση αρχείων και αποστολή αρχείων στο web server.
 • Διαδικτυακές εφαρμογές με πολλαπλές φόρμες (χρήση hidden fields και sessions).
 • Συνεργασία PHP & MySQL.
 • Πιστοποίηση χρήστη με χρήση συνόδων.
 • Εφαρμογές με PHP & MySQL.
 • Εφαρμογές για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κινητές συσκευές.

Εξάμηνο: 1ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών προσεγγίσεων για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και η εφαρμογή σχετικών μεθόδων ανάλυσης. Ειδικότερα, το μάθημα σκοπεύει να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη των δεδομένων και να τους βοηθήσει να μάθουν και να εφαρμόζουν τα βασικά στατιστικά εργαλεία, τα οποία θεωρούνται χρήσιμα για τη σύνοψη και την παρουσίαση των παρελθόντων γεγονότων, δεδομένων ή/και πληροφοριών, προσαρμοσμένα στο πεδίο του μάρκετινγκ.

Ως εκ τούτου, θα μάθουν πως να συλλέγουν δεδομένα, πρωτογενή ή δευτερογενή, και στη συνέχεια να τα μετατρέπουν περιλήψεις που μπορούν εύκολα να κατανοηθούν και να παρουσιαστούν. Επιπλέον, εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας, όπως η εκτίμηση παραμέτρων και ο έλεγχος υποθέσεων, καθώς και σε στατιστικά εργαλεία χρήσιμα στην επιχειρησιακή αναλυτική, όπως η ανάλυση συσχέτισης, οι έλεγχοι υποθέσεων, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι και η ανάλυση διακύμανσης. Δίνεται περισσότερο έμφαση στις εφαρμογές και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παρά στη θεωρία και τους υπολογισμούς.

Τέλος, μελετώνται ποιοτικά στοιχεία ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών, με έμφαση στην αναλυτική του μάρκετινγκ.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της επιστήμης δεδομένων και της έρευνας αγοράς, προσαρμοσμένα στο μάρκετινγκ.
 2. Εφαρμόζουν τεχνικές συλλογής δεδομένων.
 3. Κωδικοποιούν τα δεδομένα τους.
 4. Εφαρμόζουν βασικές μεθόδους περιγραφικής στατιστικής.
 5. Υλοποιούν μη παραμετρικούς ελέγχους.
 6. Εφαρμόζουν ελέγχους συσχετίσεων μεταβλητών και ελέγχους υποθέσεων.
 7. Υλοποιούν αναλύσεις διακύμανσης.
 8. Αναλύουν ποιοτικώς δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα.
 9. Κατανοούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους.
 10. Συντάσσουν αναφορές των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους διαδικασίας.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην Έρευνα αγοράς και στην Επιστήμη δεδομένων.
 • Κατάρτιση ερευνητικού πλάνου και μεθοδολογία έρευνας στο marketing.
 • Βασικά στοιχεία στατιστικών λογισμικών επεξεργασίας δεδομένων (Python – R – SPSS – Stata) και χρήση τους στην έρευνα αγοράς και το marketing.
 • Τεχνικές συλλογής δεδομένων – Ερωτηματολόγια και Εξόρυξη δεδομένων (Data mining).
 • Προετοιμασία – επεξεργασία δεδομένων.
 • Περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών.
 • Μη παραμετρικοί έλεγχοι.
 • Ποσοτική ανάλυση: Βασικά στατιστικά μεγέθη, Έλεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA).
 • Ποιοτική ανάλυση : Ανάλυση περιεχομένου, Social Media, πειραματικές μέθοδοι.
 • Βασικά στοιχεία αναλυτικής του μάρκετινγκ (marketing analytics).
 • Σύνταξη και παρουσίαση αναφορών και αποτελεσμάτων ερευνητικής διαδικασίας.

2o Εξάμηνο

Εξάμηνο: 2ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τις σύγχρονες λύσεις και εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική, συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος. Αναμένεται να προσεγγιστούν καίρια ζητήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών και επιχειρηματικών η-υπηρεσιών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη σύγχρονη επιχείρηση, εικονική ή/ και παραδοσιακή. Ειδικότερα, βασικές ενότητες του μαθήματος θα αποτελέσουν: η μελέτη των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων και των χαρακτηριστικών τους, η σημασία των κοινωνικών δικτύων και των κινητών συσκευών στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο, τα στάδια του ηλεκτρονικού εφοδιασμού και των διεπιχειρησιακών η-συναλλαγών, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών πληρωμών, η ασφάλεια των συναλλαγών και η σύνδεση των βασικών επιχειρησιακών εφαρμογών με το ηλεκτρονικό εμπόριο.Οι προαναφερθέντες θεματικές αναμένεται να προσεγγιστούν και μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies).  Επίσης, σε εργαστηριακό επίπεδο, οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν και να διαχειριστούν ιστοτόπους, με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρείν.
 2. Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων.
 3. Αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δράσεων.
 4. Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού εφοδιασμού.
 5. Αναγνωρίζουν τα κύρια ζητήματα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
 6. Αξιολογούν τις δυνατότητες των παρεχόμενων συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.
 7. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 8. Αξιολογούν και επιλέγουν ποιες λύσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών ταιριάζουν καλύτερα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων.
 9. Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των κυριότερων επιχειρησιακών εφαρμογών στη διεκπεραίωση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.
 10. Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Εισαγωγικά ζητήματα και έννοιες προσεγγίσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου/ επιχειρείν.
 • Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα.
 • Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης.
 • Εικονικές επιχειρήσεις.
 • Διεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ηλεκτρονικός εφοδιασμός.
 • Κινητό εμπόριο/ επιχειρείν.
 • Κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό εμπόριο/ επιχειρείν.
 • Στρατηγική και σχεδιασμός ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες και ηλεκτρονικό εμπόριο/ επιχειρείν.
 • Εφοδιαστική αλυσίδα και ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Ασφάλεια ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εφαρμογή του ηλεκτρονικού/ κινητού εμπορίου/ επιχειρείν σε διάφορους εμπορικούς κλάδους.
 • Ανάπτυξη ιστοτόπου με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

Εξάμηνο: 2ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Η στρατηγική μίας επιχείρησης αποτελεί τον οδηγό για την ανάπτυξη και επέκταση της, είτε στο ψηφιακό είτε στο παραδοσιακό επιχειρειν. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις e-επιχειρήσεις και θέματα που άπτονται στο στρατηγικό ψηφιακό marketing.

Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν με τα πιο σημαντικά εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Με τη βοήθεια μελετών περιπτώσεων θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα εισόδου σε νέες αγορές, διαφοροποίησης, ψηφιακού μετασχηματισμού και θα εξετάσουμε τα νέα μοντέλα e-επιχειρειν και ψηφιακού marketing.

Τέλος οι φοιτητές μέσα από ένα project, που θα εκπονήσουν στα πλαίσια του μαθήματος, θα κατανοήσουν τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ψηφιακό marketing.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοούν τη σημασία της στρατηγικής στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον
 2. Αναλύουν το εξωτερικό και εσωτερικό στρατηγικό περιβάλλον μιας e-επιχείρησης
 3. Σχεδιάζουν, επιλέγουν και να υλοποιούν στρατηγικές για e-επιχειρείν και ψηφιακό marketing
 4. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε στρατηγικής
 5. Παρουσιάζουν αναφορές σχετικές με την στρατηγική που έχει επιλεγεί και τα αποτελέσματα της.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Στρατηγική: Κύρια στοιχεία και βασικές στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος: SWOT και PESTEL analysis
 • Στρατηγική ανάλυση σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος.
 • Στρατηγικό marketing: έννοια και σημασία.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός e-επιχειρείν και ψηφιακού marketing
 • Τεχνικές Λήψης αποφάσεων
 • Επιλογή στρατηγικής και υλοποίηση στρατηγικής.
 • Αξιολόγηση στρατηγικών e-επιχειρείν και ψηφιακού marketing
 • Νέα μοντέλα e-επιχειρειν, και ψηφιακός μετασχηματισμός.
 • Μελέτες Περιπτώσεων – Project

Εξάμηνο: 2ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Η ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων που προσφέρουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι να  προσφέρει στους φοιτητές τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης (startup) που θα έχει ως αντικείμενο το ψηφιακό επιχειρείν.  Στο πρώτο μέρος του μαθήματος το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο ψηφιακό περιβάλλον, και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το αναλύσουμε προκειμένου να αναγνωρίσουμε ευκαιρίες και επιχειρηματικές ιδέες. Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές μαθαίνουν με εφαρμοσμένο τρόπο τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για e-επιχειρήσεις (startups), αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και διαχειρίζεται μια ομάδα που καλείται να υλοποιήσει μια επιχειρηματική ιδέα. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι κύριες πηγες χρηματοδότησης μια επιχειρηματικής ιδέας, αλλά και ψηφιακά εργαλεία χρηματοδότησης (crowdfunding, ICOs).

Κεντρικό ρόλο στο μάθημα αυτό έχει η ανάληψη ενός project από τους φοιτητες, στα πλαίσια του οποίου καλούνται να συντάξουν το επιχειρηματικό πλάνο για μια επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία.

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στο ψηφιακό περιβάλλον για μια νεοφυης επιχείρηση (startup).
 2. Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ιδέες.
 3. Συντάσσουν και να επικοινωνούν ένα επιχειρηματικό πλάνο.
 4. Δημιουργούν και να διαχειρίζονται ομάδες έργου (team management).
 5. Κατανοούν και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο ψηφιακό (οικονομικό) περιβάλλον.
 • Επιχειρηματικό σχέδιο μιας e-Επιχείρησης – Business model Canvas
 • Διαχείριση ομάδων και καινοτομίας.
 • Χαρακτηριστικά και προβλήματα μια e-business Startup
 • Χρηματοδότηση e-επιχείρησης.
 • Venture capital
 • Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησής Ι : Crowdfunding
 • Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησής ΙI : Initial Coin Offering (ICO)
 • Μελέτες Περιπτώσεων – Project

Εξάμηνο: 2ο

Κατεύθυνση-Τύπος: Υποχρεωτικό – Γενικού Υποβάθρου

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7.5


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η γνώση και η εφαρμογή μεθόδων πολυμεταβλητής (πολυπαραγοντικής) ανάλυσης δεδομένων, για την υλοποίηση διαδικασιών προηγμένης στατιστικής ανάλυσης και εφαρμογή τους στο πεδίο της έρευνας αγοράς και του μάρκετινγκ. Η πολυμεταβλητή ανάλυση ασχολείται με μεθόδους συλλογής, περιγραφής και ανάλυσης ενός συνόλου υποκείμενων ή πειραματικών μονάδων που περιγράφονται από πολλές μεταβλητές. Η χρήση αυτών των μεθόδων αποτελεί πάγια και διαδεδομένη τακτική στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Μάλιστα, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, καθώς η τεχνολογική εξέλιξη και οι σχετικές παρεχόμενες λύσεις προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε κατακερματισμένα δεδομένα μεγάλου όγκου (big data).

Η διδακτέα ύλη αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του 1ου εξαμήνου και αποβλέπει στη δυνατότητα των φοιτητών να διαχειριστούν ολιστικά τις σύγχρονες ανάγκες του ψηφιακού μάρκετινγκ για σύνθετη και εις βάθος ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία των αντίστοιχων αποτελεσμάτων μέσω της σύνταξης εκθέσεων. Ειδικότερα, εξετάζονται και μελετώνται αναλύσεις παλινδρόμησης (regression analysis), παραγοντικές αναλύσεις (factor analysis), αναλύσεις ομάδων (cluster analysis), διάκρισης (discriminant Analysis), παραγοντικές αναλύσεις των αντιστοιχιών (correspondence Analysis) και conjoint analysis. Το μάθημα ολοκληρώνεται με αναφορά σε εισαγωγικά ζητήματα και εννοιολογικές προσεγγίσεις της SEM (Structural Equation Modeling).

Με την περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν τις πολυμεταβλητές (πολυπαραγοντικές) μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.
 2. Εφαρμόζουν αναλύσεις παλινδρόμησης.
 3. Υλοποιούν παραγοντικές αναλύσεις.
 4. Υιοθετούν αναλύσεις ομάδων για την κατηγοριοποίηση δεδομένων σχετικών με το μάρκετινγκ.
 5. Εφαρμόζουν αναλύσεις διάκρισης και παραγοντικές αναλύσεις αντιστοιχιών.
 6. Υλοποιούν conjoint analysis.
 7. Γνωρίζουν τη σημασία της SEM στο σύγχρονο μάρκετινγκ.
 8. Κατανοούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους.
 9. Συντάσσουν αναφορές των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους διαδικασίας.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται τα έξης αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην πολυπαραγοντική ανάλυση δεδομένων (Multivariate Data Analysis).
 • Ανάλυση παλινδρόμησης (Regression Analysis).
 • Διερευνητική και Επιβεβαιωτική Παραγοντική ανάλυση (Exploratory & Confirmatory Factor Analysis).
 • Ανάλυση ομάδων (Cluster Analysis).
 • Ανάλυση διάκρισης (Discriminant Analysis).
 • Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (Correspondence Analysis).
 • Conjoint Analysis.
 • Εισαγωγή στη SEM (Structural Equation Modeling).
 • Σύνταξη και παρουσίαση αναφορών και αποτελεσμάτων ερευνητικής διαδικασίας.